Join Our Talent Network

Talent Network là gì?

Gia nhập Talent Network của chúng tôi sẽ giúp bạn nâng cao khả năng tìm kiếm việc làm. Cho dù bạn ứng tuyển một công việc nào đó hoặc đơn giản là cập nhật thông tin của mình, chúng tôi cũng luôn mong muốn được kết nối cùng bạn.

Vì sao bạn nên gia nhập Talent Network?

  • Nhận thông báo việc làm mới phù hợp với sự quan tâm của bạn
  • Cập nhật các thông tin mới nhất về công ty
  • Chia sẻ cơ hội việc làm với gia đình, bạn bè thông qua mạng xã hội hoặc email

Hãy gia nhập Talent Network của chúng tôi ngay hôm nay!

1. Giới thiệu

Phòng Công tác Sinh viên hiện nay được thành lập trên cơ sở sát nhập phòng Công tác Sinh viên, Trung tâm Hướng nghiệp Sinh viên và Trung tâm Dịch vụ Trường học.

Chức năng và nhiệm vụ của Phòng là quản lý, hỗ trợ và đảm bảo quyền người học. Phòng Công tác Sinh viên là "xương sống" của hoạt động đào tạo, kết nối sinh viên nhà trường với các nguồn lực của xã hội,

Ngoài việc triển khai, tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế nhà trường theo quy định, Phòng còn thường xuyên tổ chức và phối hợp tổ chức các chương trình huấn luyện kỹ năng, các chuyên đề về học thuật, tham quan thực tế sản xuất; tư vấn và giới thiệu việc làm; thông tin thực tập, nhà trọ; hỗ trợ sinh viên tiếp cận với các chương trình học bổng xã hội...

Trung tâm Hướng nghiệp Sinh viên là đơn vị trực thuộc trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số  2186/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2. Chức năng

- Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, tư vấn học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ huấn luyện kỹ năng sống, kiến thức xã hội, chuyên môn nghiệp vụ và xúc tiến việc làm

- Tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên, giúp sinh viên tiếp cận với các nguồn lực của nhà trường cũng như của xã hội.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ địa phương, doanh nghiệp và cựu sinh viên.

3. Nhiệm vụ

3.1. Tư vấn hướng nghiệp và việc làm cho sinh viên

 - Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn tuyển sinh, tư vấn về học thuật, ngành nghề, tâm sinh lý, chính sách pháp luật liên quan đến ngành học.

- Tổ chức các chương trình giao lưu về học thuật, tọa đàm, hội nghị, hội thảo, ngày hội việc làm...

- Tổ chức tư vấn và giới thiệu việc làm, nơi thực tập cho sinh viên.

3.2. Tổ chức các hoạt động huấn luyện kỹ năng cho sinh viên

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, đào tạo ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng (mềm và nghề nghiệp).

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan kỹ thuật, công tác xã hội

3.3. Tổ chức các hoạt động quan hệ địa phương, doanh nghiệp và cựu sinh viên

- Kết nối và xác lập mối quan hệ với địa phương và doanh nghiệp nhằm huy động tối đa nguồn lực của xã hội: học bổng, các chương trình tài trợ, việc làm và nơi thực tập.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu sinh viên tốt nghiệp làm cơ sở khảo sát tình hình việc làm và và khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của sinh viên đã tốt nghiệp.

3.4. Tổ chức các hoạt động hỗ trợ góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần cho sinh viên

- Triển khai các hoạt động huyy động tài trợ hỗ trợ công tác phong trào

- Triển khai các hoạt động cung cấp, chia sẻ thông tin nhà trọ; tổ chức câu lạc bộ gia sư...

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Tìm việc làm
Kêt nối với Đại Học TN - MT

 

Cảm ơn bạn gia nhập mạng lưới nhân tài của chúng tôi,

Bằng cách tham gia mạng lưới nhân tài của chúng tôi, bạn chưa thực sự ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng.

Hãy ứng tuyển ngay để trở thành ứng viên sáng giá cho vị trí tuyển dụng của chúng tôi hoặc tiếp tục cập nhật hồ sơ.